„MINDEN GYERMEK OLYAN, MINT EGY PILLANGÓ A SZÉLBEN. NÉHÁNY MAGASABBRA TUD REPÜLNI, MINT MÁSOK, DE MINDEGYIK A LEGJOBB TUDÁSA SZERINT REPÜL. MIÉRT IS HASONLÍTANÁD ÖSSZE ŐKET? MINDEGYIK MÁS. MINDEGYIK KÜLÖNLEGES. MINDEGYIK GYÖNYÖRŰ.”
(Ismeretlen szerző)

Csapatunk

A Csicsergő Műhely fő feladata, hogy segítséget nyújtson, tanácsot adjon szülőknek, gyermekeknek, családoknak. Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek személyiségének és egyéni képességeinek fejlődésére, hiszen nincs két egyforma gyermek. Ugyanakkor mindenkiben ott van a tehetség, a kíváncsiság, a tudásvágy, amelyre a fejlesztéseket, terápiákat alapozzuk. Foglalkozásainkon a legfontosabb alapelv számunkra az, hogy a gyermekeknek a tanulás, a fejlesztés örömforrás, élmény legyen és ezek hatására magabiztossá váljanak, képesek legyenek a mindennapi életben helytállni és megbirkózni feladataikkal.

Első diplomámat Jászberényben szereztem tanítóként, majd 2011-ben az ELTE gyógytestnevelő szakán végeztem pedagógus szakvizsgával. 2019-ben a Kaposvári Egyetem gyógypedagógiai szakán, tanulásban akadályozottak pedagógiája és logopédia szakiránypáron szereztem meg a diplomámat. Ebben az évben terápiás kutyafelvezetői vizsgát tettem és terápiás kutyámmal gyerekeknek tartok állatasszisztált foglalkozásokat.
Tanfolyamaim:
- Sindelar-Zsoldos program
- GMP Diagnosztika
- Komplex Mozgásfejlesztés

Naszvadi Mirabella Anna

Szakmai vezető, gyógypedagógus-logopédus, terápiás kutya felvezető, komplex mozgásfejlesztő szakember, Sindelar terapeuta, tanító

Tanulmányaink:
Mangó:
- Népszigeti Kutyaiskola – Kölyöktanfolyam (2018)
• K99 Alapfokú tanfolyam
• K99 vizsgarendszer Ü/1. vizsga
- Népszigeti Kutyaiskola – Pro Kölyöktanfolyam (2018)
- Állatasszisztált terápiás kutyavezető- és terápiás kutya tanfolyam (2019)
Málna:
- Őrmezői Kutyaiskola – Kölyöktanfolyam (2019)
• K99 Alapfokú tanfolyam
• K99 vizsgarendszer Ü/1. vizsga
- Állatasszisztált terápiás kutyavezető- és terápiás kutya tanfolyam (2020)

Mangó és Málna

Terápiás kutyák

2002-től foglalkozom andragógiával, ahol a szakmai képzés mellett tréningek keretében a generációk sajátosságait alapul vevő kommunikációs készségek fejlesztésével is foglalkozom. 2019-ben szereztem meg a gyógypedagógia segítő munkatárs szakvizsgámat. 2020-ban a kutyámmal terápiás kutya és terápiás kutyafelvezetői vizsgát tettünk. Kutyafelvezetőként 3 - 12 éves gyerekeknek tartok élményekkel teli állatasszisztált foglalkozásokat. 2021-ben komplex mozgásfejlesztés képzésen vettem részt.

Naszvadi Tibor

Logisztikai vezető, terápiás kutya felvezető, komplex mozgásfejlesztő szakember

2018-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán Budapesten gyógypedagógusként, logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányokon. Ezt követően mesterképzésen abszolváltam a gyógypedagógia szak gyógypedagógiai terápia szakirányán. 2020-ban végeztem DSZIT terapeutaként. Munkám során az óvodás korú gyermekek logopédiai, gyógypedagógiai terápiája mellett iskolás korú gyermekekkel is foglalkozom, személyesen és online egyaránt. Az online foglalkozásokon segítőtársam Szusi, a nimfapapagáj, aki a foglalkozásokat jelenlétével színesíti

Tamási Vivien

Logopédus

A pszichológia alapszakot a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem el, mint viselkedéselemző, majd szintén itt folytattam tanulmányaimat fejlődés és klinikai gyermekpszichológia szakirányon a mesterképzés során. 2018-ban kezdtem meg munkám óvodapszichológusként, majd 2021-ben tanácsadó szakpszichológus végzettséget szereztem az ELTE-n. Fő célom a munkám során az elérhető pszichológiai segítség és támogatás biztosítása a gyermekeknek, szülőknek, felnőtteknek és családoknak.

Bendik Réka

Pszichológus

Tanulmányaimat az ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar logopédia, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakiránypáron végeztem. Munkámban a logopédiai fejlődés mellett, nagy hangsúlyt fektetek a testi-szellemi fejlődésre. Foglalkozásaim a játékos tanulás elvén alapulnak. Elvégzett tanfolyamaim, melyek gazdagítják munkám: Mesezene módszer terápiás alkalmazása, Mozgásos homloklebeny gyakorlatok a fejlesztésben tanításban, Meixner Ildikó által kidolgozott diszlexia prevenciós és reedukációs módszer ismertetése Komplex Művészeti Terápia tréning, Felkészítés a nyelvlökéses nyelés logopédiai terápia végzésére, Illés Györgyi Mesterkurzus 1. (beszédtechnika), Soha Többé Dadogás továbbképzés

Fodor Rita

Logopédus

Diplomámat a győri Széchenyi István Egyetemen szereztem. 2021-ben kezdtem dolgozni a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. Kerületi Tagintézményénél, ahol óvodás és kisiskolás gyermekeknek tartok logopédiai, illetve iskola-előkészítő foglalkozásokat. A fejlesztő foglalkozások nálam mindig játékos keretek között zajlanak. Fontos számomra, hogy biztosítsam a gyermekeknek a kellő motivációt és a kellemes légkört az órákon. Elengedhetetlennek tartom továbbá a gyermeket ellátó többi szakemberrel és a szülőkkel való szoros együttműködést. Terápiás munkám során foglalkozom artikulációs és fonológiai zavarral küzdő, megkésett beszédfejlődésű, beszédészlelési és beszédmegértési zavarral küzdő gyermekekkel, illetve diszlexia prevencióval és reedukációval, részképességek fejlesztésével.

Szoboszlai Csenge

Gyógypedagógus-logopédus

2009-ben végeztem a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán, Szarvason óvodapedagógusként, művészeti szakirányokon. Végzősként részt vettem az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), Korai Tehetség felismerés és Differenciált gondozás az óvodában című tanulmányommal. Ezt követően sokfelé továbbképzésen vettem részt, igyekszem folyamatosan tágítani és bővíteni a tudástáramat. 2017-ben részt vettem a Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely (GyIK-Műhely) továbbképzésén, 2020-ban végeztem Csoportos TSMT terapeutaként és Tehetséggondozó Szakmódszertanos Pedagógusként. Munkám során az óvodás korú gyermekek fejlesztését igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni.

Frülich-Tóth Nóra

TSMT terapeuta

Szolgáltatásaink

Fejlesztő műhelyünkben logopédiai, mozgásfejlesztő, terápiás kutyafoglalkozások, oktató robotokkal történő tanulási tréningek és pszichológiai szolgáltatások várják a hozzánk forduló családokat. Magasan képzett szakembereink és - egyedi profilunkként - terápiás kutyák is segítik színvonalas munkánkat. Foglalkozásainkhoz további egyeztetés szükséges.

Terápiás kutya foglalkozások

(kiscsoportos formában)

- szociális készségek fejlesztése
- kognitív képességek fejlesztése
- pozitív önértékelés
- szorongás oldása
- figyelemzavar és magatartásproblémák oldása

Logopédiai terápiák

- Beszédindítás, megkésett beszédfejlődés terápiája
- Artikulációs zavarok terápiája
- Nyelvlökéses nyelés terápia
- Dadogás terápia
- Komplex művészeti terápia dadogók számára
- Komplex nyelvi fejlesztés
- Beszédészlelés és – megértés terápiája
- Beszédtechnika
- BTM, SNI logopédiai ellátás
- Diszlexia prevenció
- Diszlexia reedukáció

Gyógypedagógiai terápiák

- Sindelar részképesség vizsgálat és terápia óvodás és iskolás korosztály számára
- Írási, olvasási, számolási nehézségek vizsgálata, terápiája
- Grafomotoros fejlesztés

Komplex mozgásfejlesztés

(egyéni és kiscsoportos formában)

A komplex mozgásfejlesztés foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetünk gyermekének mozgáskoordinációjának, tartásjavításának, téri orientációjának, az érzelmi és idegrendszeri stabilizációjának fejlesztésére.

Tanulás tréning oktató robotokkal

(egyéni és kiscsoportos formában)

Különböző technikákat, stratégiákat tanítunk meg gyermekének, amelyekkel hatékonyan lesz képes tanulni és ennek eredményeképpen magabiztossá válik. Modern eszközöket is beépítünk a foglalkozásokba, amelyek nemcsak élményt nyújtanak a tanulásban, hanem a digitális kompetenciákat, matematikai, logikai készségeket is fejlesztik.

Áthidaló Iskola Előkészítő Program

A program tematikája alapján a foglalkozások 8 hónapig tartanak, hetente egyszer 60 perces, kis létszámú foglalkozásokkal. Mit is csinálunk az Áthidaló Iskola Előkészítő Program ideje alatt? Megtanítjuk a szótagolást, a hangleválasztást, nagy hangsúlyt fektetünk az auditív differenciálásra. Megtanuljuk leírni az egyes íráselemeket, fejlesztjük a finommotorikát, a grafomotorikát. Megtanuljuk a mennyiségfogalmakat, sorszámokat, a relációs jeleket és az egyszerűbb műveleteket.
Hogyan tesszük mindezt?
Sok-sok játékkal, érdekes eszközökkel, jó hangulatban, folyamatos pozitív megerősítés mellett.
Kik vehetnek rajta részt?
Csak nagycsoportos gyerekek tudnak részt venni a programban.

A felsorolt terápiák mellé pszichológus szakember segítsége is igénybe vehető mind a gyermekek, mind a szülők számára. Szakembereink a logopédiai, gyógypedagógiai és a mozgásfejlesztés terápiákat egy komplex vizsgálat után kezdik meg. Mindegyik foglalkozáson lehetőség van arra, hogy terápiás kutya is részt vegyen. Ehhez további egyeztetés szükséges.

Pszichológia tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás gyermekek és felnőttek részére is elérhető fejlesztő műhelyünkben. Családias, biztonságos, elfogadó környezetben lehetőséget kínálunk arra, hogy nyíltan kommunikáljon érzéseiről, gondolatairól, életének meghatározó eseményeiről.

Vizsgálatok

- GOH-GMP Diagnosztika - beszédészlelés és megértés
- Komplex Mozgásfejlődés vizsgálata
- Logopédiai vizsgálat (nyelvlökéses nyelés, artikulációs zavar, megkésett beszédfejlődés)
- Komplex gyógypedagógiai vizsgálat (részképességek, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
- Iskola készültségi felmérés

Mozaik - Kutyák terápiás helyzetben

Interjú Naszvadi Mirabella, terápiás kutya felvezetővel, akinek interjújából kiderül miért lehet hasznos a kutyaterápia a gyermekek életében, milyen helyzetekben lehet segítség a négylábú tanársegéd.

Áraink

Az itt feltüntetett árak általános óradíjak, amelyek tájékoztató jellegűek. A feltüntetett áraktól speciális helyzetben eltérhetünk.

Vizsgálatok


Minden vizsgálat magában foglalja az írásos véleményt is.

Logopédiai vizsgálat

16.000 Ft

Beszédindító konzultáció

7.000 Ft

GOH-GMP diagnosztika

16.000 Ft

Komplex gyógypedagógiai vizsgálat

16.000 Ft

Iskola készültségi felmérés

16.000 Ft

Sindelar részképességvizsgálat óvodás és iskolás korú gyerekek számára

16.000 Ft

Komplex Mozgásfelmérés

16.000 Ft

Szülői konzultáció (akár online is)

7.000 Ft / 45 perc

Foglalkozások


Egyéni és kiscsoportos foglalkozások. 4 • 45 perc

Logopédia terápia

24.000 Ft / Egyéni

20.000 Ft / Csoportos

Online logopédiai terápia

20.000 Ft / Egyéni

Mozgásos beszédindító foglalkozás terápiás kutyával

24.000 Ft / Egyéni

20.000 Ft / Csoportos

Terápiás kutya foglalkozás

24.000 Ft / Egyéni

20.000 Ft / Csoportos

Gyógypedagógiai fejlesztés

24.000 Ft / Egyéni

20.000 Ft / Csoportos

Komplex mozgásfejlesztés

24.000 Ft / Egyéni

20.000 Ft / Csoportos

Tanulás tréning oktató robotokkal

24.000 Ft / Egyéni

20.000 Ft / Csoportos

Áthidaló Iskola Előkészítő Program

4 • 60 perc

30.000 Ft / Egyéni

23.000 Ft / Csoportos

Komplex művészeti terápia

4 • 60 perc

28.000 Ft / Egyéni

22.000 Ft / Csoportos

Diszlexia prevenció

28.000 Ft / Egyéni

22.000 Ft / Csoportos

Diszlexia reedukáció

28.000 Ft / Egyéni

22.000 Ft / Csoportos

Online tanulás tréning

20.000 Ft / Egyéni

A Csicsergő Műhelyben a foglalkozásokat csak bérlet vásárlással lehet igénybe venni!

Pszichológiai tanácsadás


Személyes és Online tanácsadás

Egyéni tanácsadás felnőttek részére

12.000 Ft / 45-50 perc

Egyéni tanácsadás gyermekek részére

12.000 Ft / 45-50 perc

Szülőkonzultáció

12.000 Ft / 45-50 perc

Felnőttek részére online tanácsadás

12.000 Ft / 45-50 perc

Tanácsadás családok részére

18.000 Ft / 90 perc

Házirend

Az alábbi linken letőltheti házirendünket. Ennek kitőltése és elfogadása szükséges a foglalkozásokon való részvételhez.

A KUTYÁK NEM ÖNMAGUKRÓL BESZÉLNEK NEKED, HANEM MEGHALLGATJÁK AZT, AMIT TE MONDASZ EL MAGADRÓL"
(Jerome K. Jerome)

Kapcsolat

Minden megkeresésre 24 órán belül reagálunk.

Mobil

+36 30-248-9218

Email

info.csicsergomuhely@gmail.com

Pszichológus

pszichologus.csicsergomuhely@gmail.com

Irodánk

1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 24/a

Megközelítés:
20E, 30, 30A, 32, 105, 120, 230 busz, 1-es és 14-es villamos

Nyitvatartás

Hétfő - Péntek 10:00 - 19:00
Szombat: 9.00- 14.00